• exchange3
  • Oпштина Деспотовац
  • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

О Exchange програму

Програм Exchange 3 представља наставак акција и мера које су започете у оквиру програма Exchange 1 и Exchange 2 и усмерен је на увођење ЕУ модела у функционисање и побољшање капацитета и ефикасности локалних самоуправа у Србији.

ЦИЉЕВИ

echange3Општи циљ програма Exchange 3 је да допринесе јачању капацитета локалних самоуправа у Србији за даље учешће у процесу децентрализације у складу са стандардима Европске уније.

Посебни циљеви програма развијени су на нивоу пет компоненти програма:

  • Компонента 1: SLOR и SLAP – наставак подршке општинама у изради стратегија одрживог развоја (SLOR) и припреми инфраструктурних пројеката (SLAP информациони систем)
  • Компонента 2: општинске финансије – даља подршка градовима и општинама у процесу унапређења рада општинских финансија и увођење програмског (вишегодишњег) буџетирања
  • Компонента 3: координација и обуке – даље јачање улоге СКГО као координатора и организација обука за локалне самоуправе
  • Компонента 4: Exchange 3 грант шема – успешно спровођење Exchange 3 грант шеме кроз два позива за подношење пројеката
  • Компонента 5: програмирање - подршка процесу програмирања донаторске помоћи у области развоја локалних заједница.