• exchange3
 • Oпштина Деспотовац
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Спорт

Развој и унапређење спорта и физичке културе је од општег интереса за сваку заједницу. Улагање у ову област има далекосежне, позитивне консеквенце како на раст и развој деце и омладине, тако и на здравље и друштвени живот целе заједнице.

Носиоци спортских активности

Све спортске активности у општини Деспотовац организоване су кроз Спортски, Фудбалски савез, клубове и Спортски центар «Деспотовац».

Фудбалски савез

У свом саставу има 16 фудбалских клубова од којих се један такмичи у Зони, 4 у окружној лиги, а 7 у општинској лиги са преко 500 регистрованих играча.

У пионирској категорији 10 клубова имају млађе селекције укључене у стално такмичење.

У оквиру Фудбалског савеза општине Деспотовац делују и два струковна удружења – Удружење фудбалских тренера са 55 чланова свих звања и Удружење фудбалских судија које има 45 чланова, такође свих звања.

Кошарка

Званично постоје два кошаркашка клуба са око 100 регистрованих играча али тренутно ни један клуб није укључен у такмичење.

Рукомет

Од два регистрована рукометна клуба један је укључен у такмичарску лигу.

Карате

Три карате клуба, са преко 100 чланова који учествују на такмичењима и имају запажене резултате.

Шах

На подручју општине постоји један шаховски клуб.

Школски спорт

Бављење спортом утиче на:

 • правилан и свестран физички развитак на основама хармоничности функција и способности;
 • стварање навике на перманентан, упоран и систематичан рад;
 • стварање друштвене и комуникативне особе способне за тимски рад, другарство и живот у групи;
 • формирање здравих личности отпорних на болести;
 • повећање радних способности и креативности;
 • осигурава оптималну трнсформацију свих моторичких способности, умећа и навика.

Из ових разлога је потребно, пре свега организовати спортске активности и спортске приредбе за школску децу чиме се ствара погодан амбијент за здраву забаву и разоноду како би се заштитили од штетног утицаја улице .
Организовање редовних спортских такмичења деце школског узраста, како на школском, тако и на општинском нивоу и даље на вишим нивоима треба да буде приоритет не само школа и Спортског савеза, који немају довољно средстава, него пре свега општинског руководства.

Спортски центар «Деспотовац» као један од носиоца спортских активности у општини може да, битно, допринесе побољшању организације и спровођењу квалитетних школских такмичења, пре свега на општинском, али и на регионалном нивоу. Тако би више од две хиљаде деце на нивоу основних школа и преко 500 ученика средње школе било укључено у систем такмичења.

У општини Деспотовац активни су и ауто мото картинг џип клуб “Ресава” као и стонотениски клуб “Војник”. Џип клуб “Ресава” у летњем периоду организује џипијаду, која окупља све љубитеље ауто и мото-спорта.

Преглед спортских савеза и удружења у општини Деспотовац

Назив савеза или удружења Број чланова
Ауто мото картинг џип клуб “Ресава 4*4“ 45
Стонотениски клуб „Војник“ 17
Фудбалски савез општине Деспотовац 36
Удружење фудбалских тренера 22

Извор: Локална самоуправа

У следећој дабели дат је преглед свих активних спортских клубова на територији општине Деспотовац

Преглед активних спортских организација

Назив клуба Спорт Мушки/женски Бр.чланова Место Лига
„Рембас“ Фудбал Мушки 72 Ресавица окружна
“Слога“ Фудбал Мушки 94 Деспотовац зона
“Рудар“ Фудбал Мушки 68 Плажане окружна
 „Будућност“ Фудбал Мушки 65 Милива окружна
„Напредак“ Фудбал Мушки 58 Златово окружна
„Рудар“ Фудбал Мушки - Стењевац не такмичи се
„Младост“ Фудбал Мушки 32 Витанце општинска
„Младост“ Фудбал Мушки 36 Ломница општинска
„Рудар“ Фудбал Мушки 37 С Рудник општинска
„Синђелић“ Фудбал Мушки 52 Војник међуопштинска
„Ресавац“ Фудбал Мушки 35 В.Поповић општинска
“Планинац“ Фудбал Мушки - Пањевац не такмичи се
ФК „Двориште“ Фудбал Мушки 32 Двориште општинска
„Ресава“ Фудбал Мушки - Буковац не такмичи се
„Бељаница“ Фудбал Мушки 34 Стрмостен општинска
„Медвеђа“ Фудбал Мушки 38 Медвеђа општинска
„Слога“ Кошарка Мушки 64 Деспотовац српска
 „Рембас“ Рукомет Мушки 67 Ресавица српска
„Слога“ Рукомет Мушки 47 Деспотовац Друга српска
Карате клуб „Ресавица“ Карате м/ж 25 Ресавица Окружна
Карате клуб“Хаи-кен“ карате м/ж 27 Деспотовац Окружна
Шах-клуб „Слога“ шах м/ж 15 Деспотовац Ресавска

Извор: Локална самоуправа

Спортске манифестације на територији општине се током године организује неколико традиционалних турнира у малом фудбалу и то:

 • Турнир у малом фудбалу у Плажану који се одржава крајем јуна;
 • Турнир у Стрмостену се одржава у јуну;
 • Турнир у Деспотовцу се одржава у другој половини јула
 • Турнир у Великом Поповићу се одржава у другој половини августа.
 • Турнир у Војнику се одржава у јулу
 • Турнир у Дворишту се одржава у јулу
 • Традиционални турнир у ноћном уличном баскету се одржава почетком августа у организацији Спортског центра “Деспотовац”.