• exchange3
  • Oпштина Деспотовац
  • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Остварене инвестиције

Назив пројекта: Клуб за стара лица и пензионере
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 50.305,95 Центар за социјални рад Деспотовац Министарство за рад и социјалну политику 37.933,39 05.06.2008. 05.06.2009.Циљеви и резултати пројекта
Унапредити постојеће и развити нове услуге социјалне заштите на локалном нивоу,
Набављена опрема неопходна за опремање клуба за стара лица и пензионере,
Опремљен и адаптиран клуб за стара лица и пензионере,
Побољшан квалитет живота старих лица и пензионера на територији општине Деспотовац.

 

Назив пројекта : Адаптације зграде основне школе у селу Миливи
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Село Милива, Општина Деспотовац 85.592,23 Дирекција за изградњу општине Деспотовац Министарство за државну управу и локалну самоправу 63.715,91 20.11.2009 16.06.2010.

Циљеви и резултати пројекта
Модернизовати објекте и наставна средства у установама основног образовања на територији општине Деспотовац,
Адаптиран школски објекат у селу Миливи,
Побољшани услови одржавања наставе у основној школи у Миливи.

 

Назив пројекта: Санирање оштећења на путним објектима насталих услед елементарних непогода
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 38.987,67 Дирекција за изградњу општине Деспотовац Министарство за државну управу и локалну самоправу 10.622,61 05.11.2009. 27.07.2010.

Циљеви и резултати пројекта
Унапредити путну инфраструктуру на територији општине Деспотовац,
Извршени радови на санацији оштећења на путним објектима у Деспотовцу, Ресавици, Медвеђи и Брестову

 

Назив пројекта : Санација и адаптација улице Милосава Здравковића Ресавца у Деспотовцу
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 73.466,47 Дирекција за изградњу општине Деспотовац Министарство за државну управу и локалну самоправу  45.209,47 06.10.2008. 22.04.2009.

Циљеви и резултати пројекта
Унапредити путну инфраструктуру на територији опстине Деспотовац,
Изврсени радови на санацији и адаптацији улице Милосава Здравковица Ресавца у Деспотовцу

 

Назив пројекта : Техничко опремање локалне пореске администрације
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 18.714,82 Општина Деспотовац Министарство за државну управу и локалну самоправу 18.157,12 30.12.2008. 27.08.2009.

Циљеви и резултати пројекта
Модернизовати рад локалне самоуправе у општини Деспотовац,
Набављена техничка опрема,
Извршена обука кадрова за рад са опремом,
Извршени радови на инсталацији техничке опреме.

 

Назив пројекта : Изградња јавне расвете у градском парку у Деспотовцу
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 30.829,99 Општина Деспотовац Министарство за државну управу и локалну самоправу 21.305,56 08.06.2009. 27.08.2009.

Циљеви и резултати пројекта
Изградити и унапредити енергетску инфраструктуру
Набављена опрема за јавну расвету
Изврсени радови на инсталацији опреме за јавну расвету градског парка
Реконструсиана јавна расвета у градском парку у Деспотовцу

 

Назив пројекта : Увођење савремене информационе технологије у раду општинске управе
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 49.143,80 Општина Деспотовац Министарство за државну управу и локалну самоправу 48.772,85 23.08.2007. 20.11.2008.

Циљеви и резултати пројекта
Модернизовати рад локалне самоуправе у општини Деспотовац,
Набављена рачунарска опрема,
Извршени радови на инсталацији рачунарске опреме.

 

Назив пројекта : Адаптација и санација локалног пута Златово-Шетоње
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 270.816,9 Општина Деспотовац Министарство за НИП  243.735,21 01.08.2006. 01.02.2007.

Циљеви и резултати пројекта
Унапредити путну инфраструктуру на територији општине Деспотовац,
Извршени радови на санацији пута,
Асфалтиран 7 км локалног пута Златово-Шетоње.

 

Назив пројекта : Чишћење гробља, водотока и јавних површина у свим месним заједницама на територији општине Деспотовац
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 134.129,24 Дирекција за изрградњу општине Деспотовац Министарство животне средине и просторног планирања 134.129,24 15.05.2009. 15.11.2009.


Циљеви и резултати пројекта
Унапређење квалитета заштите животне средине у свим месним заједницама општине Деспотовац,
Очишћена и сређена гробља у месним заједницама,
Саниране све јавне депоније на територији општине Деспотовац,
Побољшани санитано-хигијенски услови,боља заштита животне средине,
Повећан ниво свести људи о значају очувања животне средине.

 

Назив пројекта : Помоћ и кућна нега старих лица
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 15.955,74 Дом здравља Деспотовац Национална служба за запошљавање 15.955,74 01.05.2010. 31.10.2010.

Циљеви и резултати пројекта
Пружање помоћи старим и изнемоглим лицима на територији општине Деспотовац,
Пружена помоћ најугроженијим старим лицима.

 

Назив пројекта : Изградња главног колектора у насељу Велики Поповић
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 283.925,23 Општина Деспотовац Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 141.962,61 У току
Циљеви и резултати пројекта Успостављање система одвођења отпадних вода у насељу Велики Поповић,
Спроведени радови на изградњи главног колектора у дужини од 2474м.

 

Назив пројекта : Изградња дела магистралног цевовода у насељу Ресавица
Локација пројекта Вредност пројекта (ЕУР) Носилац пројекта Донатор Учешће донатора Датум реализације пројекта
Општина Деспотовац 539.956,80 Општина Деспотовац Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 287.119,89 У току

Циљеви и резултати пројекта
Успостављање система водоснабдевања у насељу Ресавица,
Спроведени радови на изградњи дела магистралног цевовода од изворишта до резервоара