• exchange3
  • Oпштина Деспотовац
  • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Ресава ЛАГ

Ресава ЛАГ покрива област која се налази у региону Шумадије и Поморавља, и обухвата територију општине Деспотовац. У свом источном делу ЛАГ територија је брдско-планинског карактера оивичена венцима Кучајских планина, док је западни део равничарског карактера и погодан је за пољопривредну производњу.

По попису становништва из 2011.године на територији ЛАГ-а живи 28931 становника. Територија ЛАГ-а није густо насељена, тако да општа густина насељености износи 46 становника по км2. Пратећи кретање броја становника, током последњих 40 година, уочљив је лагани пад током седамдесетих и осамдесетих година прошлога века, што се може приписати благој миграцији ка већим градским центрима. Деведесете године прошлог века карактерише нагли пад броја становника што је условљено одласком великог броја грађана на привремени рад или трајно насељавање у земље западне Европе, што је условило да многа села остану без младих људи која би радила, чувала и неговала традицију.

    Територија ЛАГ-а обухвата 33 насељена места:

Насељена места на територији ЛАГ-а
Балајнац Жидиље Деспотовац
Баре Златово Поповњак
Бељајка Јасеново Равна Река
Богава Језеро Ресавица
Брестово Јеловац Ресавица (село)
Буковац Липовица Сењски Рудник
Велики Поповић Ломница Сладаја
Витанце Маквиште Стењевац
Војник Медвеђа Стрмостен
Грабовица Милива Трућевац
Двориште Пањевац Плажане


Природне лепоте, брдско-планински предели, разноврсност флоре и фауне и речни токови на територији ЛАГ-а, пружају изванредне услове за развој рекреативног, риболовног и ловног туризма. Крашки састав планине Бељанице узроковао је присуство многобројних вртача, јама, увала и пећина. Најпознатија је Ресавска пећина. Прави назив јој је Дивљаковачка пећина јер се налази на ободу истоименог поља. Дуга 2.830 метара, али је за посету уређено само 800 метара. На проширеном делу кањона Ресаве на 376 метара надморске висине, лежи хидрокомплекс Лисине. Испод планинског виса Соколца из камена извире снажно Велико врело, које после неколико стотина метара прави атрактиван водопад Лисине. У селу се налази рибњак и неколико ресторана, где могу да се пробају специјалитети овог краја.

Ово подручје је поред природних лепота богато и културно-историјским наслеђем које је изузетно привлачно како туристима тако и археолозима, антрополозима и културолозима. У време Римљана кроз данашње село Медвеђа пролазио је главни пут Балканског полуострва, који су Римљани изградили после дефинитивног освајања Мезије.

Он је спајао Дунав са Босфором: Београд (Сингидунум), Медвеђа (Идимум), Визант(Константинопољ), Цариград (Истанбул). Манастир Манасија задужбина српског деспота Стефана Лазаревића, сина кнеза Лазара и Милице. Ресава, како се првенствено звао, је град-тврђава, чија је основа неправилан полигон од дванаест страна, око града су масивне, камене зидине, дебљине до 3 м са 11 кула, које су опасивале град. Куле су међусобно повезане, а највиша је деспотова кула.

Деловањем ЛАГ-а ће се успоставити међусекторска сарадња, пољопривредних и непољопривредних организација општине Деспотовац у циљу подршке развоју руралних подручја општине. Локална акциона група тежи да окупи партнере из јавног, економског и цивилног сектора, односно, удружења грађана, пољопривредна домаћинства, СЗР, предузећа за производњу, житомлинска предузећа, спортска удружења, јавни сектор.

Активности ће се заснивати на основним ЛИДЕР (eng.LEADER) принципима: да се локални развој темељи на каратеристиkама подручја територије општине Деспотовац, да се примењује приступ одоздо на горе, да се подржавају иновације, интегрисани и мултисекторски приступ, и да се потенцира на умрежавању и међусекторској сарадњи. На овим принципима заснована локална акциона група допринеће руралном развоју целе територије што доприноси стварању бољих услова на свим пољима и за све становнике на поменутој територији.