Пољопривредно Земљиште
 

# Општина Година Укупно(ha) Приватно власништво(ha) Оранице и баште(ha) Воћњаци(ha) Виногради(ha) Ливаде(ha) Пашњаци(ha) Рибњаци, трстици и баре(ha)
1 Деспотовац 2000 25348 15313 16872 1639 357 4724 1756 0
2 Деспотовац 2001 25429 25394 16955 1640 357 4726 1751 0
3 Деспотовац 2002 25478 25443 17003 1638 357 4728 1752 0
4 Деспотовац 2003 25377 25342 16949 1585 350 4727 1766 0
5 Деспотовац 2004 25377 25342 16950 1586 352 4724 1765 0
6 Деспотовац 2005 28718 25214 16747 1516 315 5645 4494 1
7 Деспотовац 2006 2820 24711 16198 1506 349 5634 4513 0
8 Деспотовац 2007 29223 24748 16287 1446 297 5696 5497 0
9 Деспотовац 2008 29355 25077 16321 1599 295 5876 5264 0
10 Деспотовац 2009 29321 25063 16326 1576 300 5884 5235 0