Производња Култура


 

# Општина Година Култура Група Површина (ha) Укупан принос (t) Просечан принос (kg/ha) Укупан број родних стабала/чокота
41 Деспотовац 2000 Пашњаци Крмно биље 1755.7 841 479
42 Деспотовац 2000 Луцерка Крмно биље 1252.9 2284 1823
43 Деспотовац 2000 Детелина Крмно биље 2155.3 3567 1655
44 Деспотовац 2000 Ливаде Крмно биље 4736.2 3770 796
45 Деспотовац 2001 Пашњаци Крмно биље 1699 1208 711
46 Деспотовац 2001 Луцерка Крмно биље 1222.9 4351 3558
47 Деспотовац 2001 Детелина Крмно биље 2109.3 5752 2727
48 Деспотовац 2001 Ливаде Крмно биље 6316.1 8931 1414
49 Деспотовац 2002 Пашњаци Крмно биље 1752.8 1397 797
50 Деспотовац 2002 Луцерка Крмно биље 1260.5 3987 3163
51 Деспотовац 2002 Детелина Крмно биље 1975.6 5358 2712
52 Деспотовац 2002 Ливаде Крмно биље 4726.4 6532 1382
53 Деспотовац 2003 Пашњаци Крмно биље 1766.8 1152 652
54 Деспотовац 2003 Луцерка Крмно биље 1291.7 2763 2139
55 Деспотовац 2003 Детелина Крмно биље 2034.3 3672 1805
56 Деспотовац 2003 Ливаде Крмно биље 4721.6 5293 1121
57 Деспотовац 2004 Пашњаци Крмно биље 1787.9 1577 882
58 Деспотовац 2004 Луцерка Крмно биље 1185.2 3615 3050
59 Деспотовац 2004 Детелина Крмно биље 1996.8 5024 2516
60 Деспотовац 2004 Ливаде Крмно биље 4703.5 6331 1346