Производња Култура


 

# Општина Година Култура Група Површина (ha) Укупан принос (t) Просечан принос (kg/ha) Укупан број родних стабала/чокота
81 Деспотовац 2000 Јабуке Воће 299 7200 41722
82 Деспотовац 2000 Виногради Воће 810 300 2607
83 Деспотовац 2000 Шљиве Воће 1542 4000 386072
84 Деспотовац 2001 Јабуке Воће 282 6700 41803
85 Деспотовац 2001 Виногради Воће 1725 600 2744
86 Деспотовац 2001 Шљиве Воће 1749 4500 385833
87 Деспотовац 2002 Јабуке Воће 258 6200 41601
88 Деспотовац 2002 Виногради Воће 1803 700 2708
89 Деспотовац 2003 Јабуке Воће 403 10100 39804
90 Деспотовац 2003 Виногради Воће 1255 500 2508
91 Деспотовац 2003 Шљиве Воће 2589 6900 376764
92 Деспотовац 2004 Јабуке Воће 252 6300 39874
93 Деспотовац 2004 Виногради Воће 1003 400 2258
94 Деспотовац 2004 Шљиве Воће 2179 6000 362651
95 Деспотовац 2005 Јабуке Воће 413 11800 35072
96 Деспотовац 2005 Виногради Воће 478 200 2224
97 Деспотовац 2005 Шљиве Воће 766 2200 343605
98 Деспотовац 2006 Јабуке Воће 230 6300 36364
99 Деспотовац 2006 Виногради Воће 768 400 1851
100 Деспотовац 2006 Шљиве Воће 2749 7700 355432