Производња Култура


 

# Општина Година Култура Група Површина (ha) Укупан принос (t) Просечан принос (kg/ha) Укупан број родних стабала/чокота
121 Деспотовац 2005 Кукуруз Житарице 8259.27 36093 4370
122 Деспотовац 2005 Пшеница Житарице 1933.58 4221 2183
123 Деспотовац 2006 Кукуруз Житарице 9335.7 24805 2657
124 Деспотовац 2006 Пшеница Житарице 1279.9 3338 2608
125 Деспотовац 2007 Кукуруз Житарице 9550.9 11633 1218
126 Деспотовац 2007 Пшеница Житарице 1413.1 3903 2762
127 Деспотовац 2008 Кукуруз Житарице 9941.8 37421 3764
128 Деспотовац 2008 Пшеница Житарице 1628 7767 4771
129 Деспотовац 2009 Кукуруз Житарице 9839.47 41985 4267
130 Деспотовац 2009 Пшеница Житарице 1732.06 7505 4333