Производња Стоке 

# Општина Година Врста стоке Укупан број Број на 100 ha
1 Деспотовац 2000 Говеда 5552 22
2 Деспотовац 2001 Говеда 5177 22
3 Деспотовац 2002 Говеда 5057 21
4 Деспотовац 2003 Говеда 5888 25
5 Деспотовац 2004 Говеда 5898 24.6
6 Деспотовац 2005 Говеда 6385 26
7 Деспотовац 2006 Говеда 5581 23
8 Деспотовац 2007 Говеда 5494 18
9 Деспотовац 2000 Свиње 23596 136
10 Деспотовац 2001 Свиње 20099 116
11 Деспотовац 2002 Свиње 21332 123
12 Деспотовац 2003 Свиње 20291 117
13 Деспотовац 2004 Свиње 17543 101.1
14 Деспотовац 2005 Свиње 18257 106
15 Деспотовац 2006 Свиње 21857 127
16 Деспотовац 2007 Свиње 23972 79
17 Деспотовац 2000 Овце 15302 52
18 Деспотовац 2001 Овце 14254 55
19 Деспотовац 2002 Овце 15004 58
20 Деспотовац 2003 Овце 16823 65