Производња Стоке 

# Општина
 
Година
Врста стоке Укупан број Број на 100 ha
1 Деспотовац 2000 Говеда 5552 22
2 Деспотовац 2000 Свиње 23596 136
3 Деспотовац 2000 Живина 160460
4 Деспотовац 2000 Овце 15302 52
5 Деспотовац 2001 Овце 14254 55
6 Деспотовац 2001 Живина 133112
7 Деспотовац 2001 Говеда 5177 22
8 Деспотовац 2001 Свиње 20099 116
9 Деспотовац 2002 Овце 15004 58
10 Деспотовац 2002 Живина 109848
11 Деспотовац 2002 Свиње 21332 123
12 Деспотовац 2002 Говеда 5057 21
13 Деспотовац 2003 Свиње 20291 117
14 Деспотовац 2003 Овце 16823 65
15 Деспотовац 2003 Живина 128835
16 Деспотовац 2003 Говеда 5888 25
17 Деспотовац 2004 Говеда 5898 24.6
18 Деспотовац 2004 Живина 137523
19 Деспотовац 2004 Свиње 17543 101.1
20 Деспотовац 2004 Овце 18303 71