Производња Стоке 

# Општина Година
 
Врста стоке
Укупан број Број на 100 ha
1 Деспотовац 2007 Говеда 5494 18
2 Деспотовац 2000 Говеда 5552 22
3 Деспотовац 2004 Говеда 5898 24.6
4 Деспотовац 2001 Говеда 5177 22
5 Деспотовац 2005 Говеда 6385 26
6 Деспотовац 2002 Говеда 5057 21
7 Деспотовац 2006 Говеда 5581 23
8 Деспотовац 2003 Говеда 5888 25
9 Деспотовац 2001 Живина 133112
10 Деспотовац 2005 Живина 127739
11 Деспотовац 2002 Живина 109848
12 Деспотовац 2006 Живина 147125
13 Деспотовац 2003 Живина 128835
14 Деспотовац 2007 Живина 142585
15 Деспотовац 2000 Живина 160460
16 Деспотовац 2004 Живина 137523
17 Деспотовац 2002 Овце 15004 58
18 Деспотовац 2006 Овце 16506 56
19 Деспотовац 2003 Овце 16823 65
20 Деспотовац 2007 Овце 17200 57