Смештајни Капацитети 

#
 
Место
Назив Врста смештајног капацитета Категорија Телефон
1 Балајнац Круна Мотел Није категорисано 035 611 659
2 Деспотовац Ресава Хотел Није категорисано 035 612 963