Смештајни Капацитети 

# Место Назив
 
Врста смештајног капацитета
Категорија Телефон
1 Балајнац Круна Мотел Није категорисано 035 611 659
2 Деспотовац Ресава Хотел Није категорисано 035 612 963