Туристичке Локације


 

# Место Назив Врста локације Режим заштите локације
1 Јеловац Ресавска пећина Пећина Заштита споменика природе I категорије
2 Стрмостен Хидрокомплекс "Лисине" Природна реткост Заштита споменика природе I категорије
3 Деспотовац Манасија Манастир Заштита споменика природе I категорије
4 Стрмостен Винатовача Природна реткост Специјални резерват природе
5 Сењски Рудник Музеј угљарства Није дефинисано Споменик културе под заштитом државе
6 Деспотовац Манастирска воденица Није дефинисано *
7 Деспотовац Водопад Прскало Природна реткост *
8 Деспотовац Деспотовачка бања Излетиште *
9 Равна Река Католичка црква Равна Река Црква *