• exchange3
  • Oпштина Деспотовац
  • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Резултати

Резултат  1.  Формирана мрежа од 7 руралних инфо центара;
Резултат  2.  Формирана локална акциона група Ресавски ЛАГ;
Резултат 3.   Успостављен систем информисања и стручно-техничке подршке
                        руралном становништву;
Резултат 4.  Успостављен систем маркетиншких и промотивних активности руралних
                        и туристичких потенцијала општине Деспотовац;