• exchange3
  • Oпштина Деспотовац
  • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Услуге

Услуге руралних инфо центара:

Канцеларија за рурални развој општине Деспотовац заједно са руралним инфо центрима врши информисање руралног становништва на дневном нивоу и обухвата 3 основна сегмента информисања:

  • Опште информисање
  • Тржишно информисање
  • Информисање на захтев

Опште информисање пољопривредника се заснива на пружању информација о свим релевантним новостима од значаја за пољопривредну производњу: од уредби, конкурса, планова локалне самоуправе и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Информисање се заснива на пружању овог вида услуге у канцеларијама руралних инфо центара, теренским посетама сеоским домаћинствима, телефонским путем, путем штампаних и електронских медија, као и постављањем обавештења на свим видним и посећеним местима у месним сеоским заједница на којима се окупљају пољопривредници.

Техничка подршка руралном становиштву подразумева помоћ у попуњавању конкурсне документације и попуњавању захтева клијената.

Формирани рурални инфо центри на територији општине

РИЦ Војник - који покрива 5 месних заједница: Војник, Витанце, Трућевац, Бељајка и Поповњак.
РИЦ Милива - који покрива 4 месне заједнице: Милива, Плажане, Ломница и Буковац
РИЦ Медвеђа - који покрива 4 месне заједнице: Медвеђа, Јасеново, Златово и Грабовица.
РИЦ Стењевац који покрива 7 месних заједница: Стењевац, Двориште,Сењски Рудник, Равна Река, Ресавица, Језеро и Село Ресавица
РИЦ Стрмостен - који покрива 2 месне заједнице: Стрмостен и Јеловац
РИЦ Пањевац - који покрива 3 месне заједнице: Пањевац, Сладаја и Липовица РИЦ Велики Поповић који покрива 5 месних заједница: Велики Поповић, Брестово, Богава и Балајнац.